[size=30]Đặc điểm nổi bật xe cub độ 81 phiên bản “Black Moon” :[/size]